Make your own free website on Tripod.com

Suomen Hallitusmuodon (1919) 2. luku turvaa kansalaisille mm. seuraavat vapausoikeudet:


1) Yhdenvertaisuus lain (so. hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen) edessä. - Ketään ei voida syrjiä esim. hänen syntyperänsä varallisuutensa vuoksi eikä kellään ole erioikeuksia, privilegioita, kuten sääty-yhteiskunnassa oli laita.
2) Henkilökohtainen oikeusturva. - Kansalaiset ovat turvattuja hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta lähinnä viranomaisten mielivaltaa vastaan. Esim. omaisuuden pakkolunastus on mahdollista vain yleisen edun sitä vaatiessa sekä silloinkin täyttä korvausta vastaan ja erityisen lain nojalla.
3) Työvoima on valtion erityisessä suojeluksessa. - Valtion erityisessä suojeluksessa. - Valtiolla on nimenomainen velvollisuus edistää työrauhan ja -terveyden säilymistä työvoiman suojelua koskevan lainsäädännön avulla.
4) Oleskelu-, liikkumis- ja asumisvapaus valtion alueella.
5) Uskonnonvapaus. - Kansalaisilla on oikeus uskonnon harjoittamiseen julkisesti ja yksityisesti edellyttäen, ettei lakia ja hyviä tapoja loukata, samoin oikeus perustaa uskonnollisia yhdyskuntia ja liittyä niihin.
6) Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. - Kansalaisilla on oikeus etukäteen lupaa hankkimatta kokoontua luvallisessa tarkoituksessa (erillinen laki jo v:lta 1907) sekä perustaa yhdistyksiä (esim. puolueita), joiden tarkoitus ei ole vastoin lakia tai hyviä tapoja. Erityisesti tähän kohtaan liittyviä oikeuksia pidetään perusedellytyksinä kansainvaltaisen järjestelmän toiminnalle.
7) Sanan- ja painovapaus. - Tämä merkitsee oikeutta ilmaista ajatuksensa (esim. poliittiset mielipiteet) suullisesti tai kirjallisesti vapaana ennakkosensuurista.
8) Kotirauha samoin kuin myös kirje-, puhelin- ja lennätinsalaisuus ovat loukkaamattomia.

Ei ole olemassa rikollista ajatusta, koska ei ole olemassa lakia, jota vastaan ajatuksella voisi rikkoa. Ei ole olemassa laillista tapaa rajoittaa ajatuksenvapautta. Neuroradio asennettuna aivoihin rajoittaa ajatuksenvapautta. Ei ole olemassa laillista neuroradiota.
Neuroradio on rikollinen. Aivoradio on rikollinen aivoihin asennettu neuroradio, jota käyttävät yksityiseen vakoiluun rikolliset, sekä yksityiseen vakoiluun ja elämäntapansa turmelemiseen tekno-uskonnolliset ryhmät.
Mihin perustuisi sellainen laki, joka velvoittaisi ajatusten valvomiseen ja ko. lain tarkoittamien ajatusten sanktioimiseen?
Irrationaaliin jäsentymättömyyteen ja instrumentaalisuuteen:
Sellainen laki on mahdoton kommunikoida, sellainen laki on mahdoton artikuloida: sellaista lakia ei voi tuottaa eikä valvoa. Tavoitteet, joihin ajatusten valvonta sisältyy, ovat korruptoituneita ja kompremettoivat itsensä: väittävät ja toimivat itseään vastaan; neurotelekommunikaation välittämä, neurotelekontrollia tuottava kontrolloijan superiorisuuden konnotaatio ja väite joka neurotelekontrolliasetelmaan sisältyy on väärä, epätosi; neuroradio ei muuta sitä, että yksilö itse tietää asiansa ja tavoitteensa parhaiten, neurotelekontrolloija ottaa tietämyksensä kohteesta kohteen, yksilön, henkisestä pääomasta, kykenemättä tulkitsemaan kohteen omia tavoitteita ja elämäntapaa. Tämä tulkintakyvyttömyys on inferiorisuutta. Onko tämä inferiorisuus neurotelekontrollerin hybriksen lähde, hän vakuuttaa omaavansa sitä mitä häneltä vaaditaan, mitä 'neuroradiojärjestelmä vaatii' vaatimusten järjettömyydestä huolimatta?


Petri Ticklen


Palaute e-maililla:
petri.ticklen@pp.inet.fi


Tätä sivua on luettu kertaa.