Make your own free website on Tripod.com

Aivoradion vastainen kampanja: Vapaa

Suomi - Vapaa Ajatus

Kansalaisten vapausoikeudet

 
Aivoissanne on neuroradio, suojautukaa neuroradiosignaalilta faradayn häkillä (rautaverkkohäkki tai rautaseinäinen koppi).

Neuroradio välittää radioteitse tajunnanvirtaa ja siinä olevia kaikkia aivojen kognitiivisia prosesseja (havaitsemista, keskittymistä, tunnistamista, ajattelua, tuntemista, ymmärtämistä, päättelyä, arvostelua, aikomista, muistamista, oppimista ja tietämistä). Aivoradion tarkoitus on tajunnanvirran muuntaminen sekä arvostelukyvyn haittaaminen vallankäyttötarkoituksessa.

Neurotelekontrollianarkia on Helsingissä jatkuvaa: neuroradio-ongelma on vakava. Neurotelekontrollilla aiheutettuja itsemurhia ja onnettomuuksia tapahtuu, Poliisi ei toistaiseksi ole kyennyt puuttumaan niihin. Neurotelekontrolliorganisaatio ei kykene rauhoittamaan neuroradiojärjestelmän vastustusta vaikka se turvautuu jatkuvasti voimakkaaseen tainnutukseen.

Neuroradiojärjestelmä on maanpetos, 80 vuotta suomalaista demokratiaa ei katoa neurotelesuggestiolla.

 
Prof. Risto J Ilmoniemi (Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala/BioMag Oy) ei diagnosoi neuroradiota aivojen magneettikuvauksessa; BioMag Oy:n magneettikuvauslaitteistossa on ohjelmisto joka kätkee neuroradion pois kuvasta ja prof. Risto J Ilmoniemi on neurotelesuggestoitu vaikenemaan neuroradiodiagnoosista ja rikollisesta ohjelmistosta.

Helsingin Töölössä neuroradio-ongelma on jatkuvasti läsnä. Tilanne on vakava tainnutus, pakkoliikkeet, päänsärky, rytmihäiriöt ovat jatkuvana terveydellisenä neuroteleanarkiasta johtuvana haittana.


Vapaa Suomi - Vapaa Ajatus -kampanjan vapaaehtoisia pyydetään lähettämään e-mail osoitteeseen petri.ticklen@pp.inet.fi.

 

DaVinci for AMCI (Against Mind Control International)

DaVinci acts as democracy supporting force in purpose of prohibiting interference by
neurotelecontrolling and sanctioning neuroteleanarchists causing interference to work of organizing Against Mind Control, Vapaa Suomi - Vapaa Ajatus -campaign and other anti-fascist anti neuroradio-system groups and associations on request and on perceptions when concidered necessary.
DaVinci is not expansive towards necromancer groups of Helsinki, but sanctions any attempts to interfere organizing of AMC - even if in greater force, do not interfere coordinations of AMC: they are protected by Pandora and DaVinci.

DaVinci encourages the groups and agents acting against necromancer groups and neurotelecontrollers and their neurotelecontrolpower to be informative in setting demands for living conditions. See:
The purposive-rationality of neurotelecontrol
DaVinci informs Ticklen is heterosexual and has not been encaged in anal sex.

Against Mind Control volunteers are encouraged
to send e-mail to petri.ticklen@pp.inet.fi
Pro Lex Finlandiae
Email:

petri.ticklen@pp.inet.fi

This page has been visited times.